Počet záznamů: 1

Jihoslovanský výbor, Slovinci a Milada Paulová

 1. 1.
  0346676 - MSUA-W 2011 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Brádlerová, Daniela - Hálek, Jan
  Jihoslovanský výbor, Slovinci a Milada Paulová.
  [Yugoslav Committee, Slovenes and Milada Paulová.]
  Češi a Slovinci v moderní době. Politika - společnost - hospodářství - kultura. Praha: Nová tiskárna Pelhřimov, 2010 - (Gašparič, J.; Kubů, E.; Lazarević, Ž.; Šouša, J.), s. 117-132. ISBN 978-80-7415-025-8
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80770509
  Klíčová slova: Paulová, Milada * World War I * historiography
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny

  Tato studie pojednává o počátcích historického bádání zabývající se jihoslovanským odbojem s důrazem na úlohu Slovinců v době I. světové války v historickém díle Milady Paulové. M. Paulová byla prvním českým historikem, který se detailně zabýval zpracováním českého a jihoslovanského odboje proti habsburské monarchii. Paulová byla poslána do Království SHS Jihoslovanskou komisí Československého cizineckého úřadu, který požadoval sepsání krátké studie pojednávající o vzájemné spolupráci českého (Maffie) a jihoslovanského odboje (Jihoslovanský výbor). Během svého pobytu se Paulová rozhodla sepsat knihu, která by pojednávala o této problematice mnohem detailněji a šířeji. Výsledkem byla kniha "Jugoslavenski odbor", která vyšla v Záhřebu v roce 1925.

  This study deals with the issues of the first processing of the history of Yugoslav resistance during World War I, with special attention being paid to the role, which was played by Slovenian politicians as collaborators of Milada Paulová, a Czech historian, in this context. Milada Paulova was the first historian examining in detail the history of Czech and Yugoslav anti-Habsburg resistance during World War I. Milada Paulová was send to Yugoslavia at the request of the Yugoslav Commission of the Czechoslovak Office for Foreigners, whose members came with the idea to write a brief account of the history of the mutual cooperation between Czech resistance and Yugoslav resistance. There she decided to write a book, which would deal with this theme in far greater detail than the instruction by the Commission required. The book "Jugoslavenski odbor" was published in Zagreb in 1925.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0187633