Počet záznamů: 1

Osobnost Ljudevita Pivka v kontextu československo-slovinských vztahů (1900-1937)

 1. 1.
  0346673 - MSUA-W 2011 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Kábová, Hana
  Osobnost Ljudevita Pivka v kontextu československo-slovinských vztahů (1900-1937).
  [Ljudevit Pivko in the Context of Czechoslovak-Slovenian Relations (1900-1937).]
  Češi a Slovinci v moderní době. Politika - společnost - hospodářství - kultura. Praha: Nová tiskárna Pelhřimov, 2010 - (Gašparič, J.; Kubů, E.; Lazarević, Ž.; Šouša, J.), s. 273-286. ISBN 978-80-7415-025-8
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80770509
  Klíčová slova: Pivko, Ljudevit * Czechoslovak Legions * Slovenia
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny

  Slovinec Ljudevit Pivko (1880-1937) se s českým prostředím seznámil za svých vysokoškolských studií slavistiky a germanistiky na pražské univerzitě. Oženil se s Češkou Ludmilou Mužíkovou. Působil jako pedagog v Mariboru, kde usiloval pod vlivem Masarykovy koncepce drobné práce o povznesení života slovinské menšiny. Významné místo v dějinách československo-jihoslovanských vztahů získal za 1. světové války, kdy se jako důstojník rakouské armády pokusil v září 1917 s Čechy a Jihoslovany svého oddílu o průlom rakouské fronty u Carzana. Po nezdařené akci přešel se svými vojáky do Itálie, kde stál u počátků čs. legií, poté byl velitelem jihoslovanského oddílu dobrovolníků. Jeho činnost oceňovali i T. G. Masaryk a M. R. Štefánik. Pivko napsal cenné paměti, které v letech 1924-1926 vyšly též v českém překladu jeho švagra, historika Františka Roubíka (Proti Rakousku). Po válce působil opět jako pedagog, politik, literát a kulturní pracovník na poli čs.-jihoslovanské vzájemnosti.

  Ljudevit Pivko (1880-1937), a Slovene, got to know the Czech environment during his Slavic and Germanic studies at the Prague university. He married Ludmila Mužíková, a Czech woman. He worked in Maribor, where he systematically pursued to cultivate the life of the Slovenian minority under the influence of the Masaryk’s concept of small work. He gained a significant position in the history of Czechoslovak-Yugoslav relations during World War I when he was an officer of the Austrian army and seek to breach of the Austrian front line at Carzano together with the Czechs and Yugoslavs of his troop in September 1917. The action was unsuccessful but Pivko and his soldiers got to Italy. He was present at the beginnings of the Czechoslovak legions, then was he a commander of a Yugoslav unit of volunteers. He wrote memoirs, which were also published in a Czech translation by his brother-in-law, the historian František Roubík. T. G. Masaryk and M. R. Štefánik appreciated his activities.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0187632