Počet záznamů: 1

Mutilace zubů ve starší době bronzové?

 1. 1.
  0346603 - ARU-G 2011 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Stránská, Petra - Řídký, Jaroslav
  Mutilace zubů ve starší době bronzové?.
  [Tooth mutilation in the Early Bronze Age?.]
  Archeologické rozhledy. Roč. 62, č. 2 (2010), s. 299-310 ISSN 0323-1267
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80020508
  Klíčová slova: storage pit feature * settlement burials * Early Bronze Age * tooth mutilation * ethnographic analogies
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie

  Práce se zabývá nálezem skeletu s atypickým obroušením zubů. Skelet byl společně s dalšími čtyřmi jedinci uložen v zásobním objektu ze starší doby bronzové. Při interpretaci antropologických zjištění byly využity etnografické a etnohistorické analogie. Doklad mutilace zubů je výjimečný i v evropském měřítku a podle názoru autorů by se mohlo jednat o příklad tzv. léčitelsko-ochranitelských praktik.

  The work addresses the find of a skeleton with atypically tooth wear. The skeleton and four additional individuals were buried in an Early Bronze Age storage pit feature. Ethnographic and ethnohistorical analogies were used in the interpretation of the anthropological discoveries. The evidence of the tooth mutilation is exceptional even on an European scale and, in the opinion of the authors, could represent an example of "healing-protection" practices.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0187587