Počet záznamů: 1

Kvalita demokracie v České republice

 1. 1.
  0346585 - SOU-Z 2011 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Mansfeldová, Zdenka - Rakušanová Guasti, Petra
  Kvalita demokracie v České republice.
  [Quality of Democracy in the Czech Republic.]
  Jaká je naše společnost?. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2010 - (Maříková, H.; Kostelecký, T.; Lebeda, T.; Škodová, M.), s. 305-329. ISBN 978-80-7419-025-4
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
  Klíčová slova: democracy * Governance * Benchmarking
  Kód oboru RIV: AD - Politologie a politické vědy

  Kapitola se zaměřuje na hodnocení vybraných aspektů kvality demokracie v České republice. Fungování demokracie je hodnoceno na základě mezinárodní komparativní metodologie Bertelsmannova transformačního indexu (BTI), což umožňuje analyzovat vývoj demokracie v ČR podle komparativních a teoreticky ukotvených kriterií a v kontextu střední a východní Evropy.

  The main aim of the chapter is to assess the quality of democracy in the Czech Republic. The functioning of the democracy is evaluated according to the international comparative methodology – Bertelsmann Transformation Index (BTI), which allows to analyse the development of democracy in the CR in terms of comparative and theoretically grounded criteria and in the Central and East European context.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0187578