Počet záznamů: 1

Starostovo a starostčino dilema aneb sociální kapitál na vsi a na městečku

 1. 1.
  0346557 - SOU-Z 2011 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Vajdová, Zdenka
  Starostovo a starostčino dilema aneb sociální kapitál na vsi a na městečku.
  [Mayor´s Dilemma or Village Square Social Capital.]
  Jaká je naše společnost?. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2010 - (Maříková, H.; Kostelecký, T.; Lebeda, T.; Škodová, M.), s. 261-273. ISBN 978-80-7419-025-4
  Grant CEP: GA MŠk 2D06001
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
  Klíčová slova: public administration * social dilemma * cooperation
  Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie

  Vztahy státní správy a samosprávy popsaný jako mocenský vztah, jehož nerovnováha se reformou veřejné správy prohlubuje nebo vyrovnává. Problémy malých obcí řeší jejich představitelé prostřednictvím spolupráce s ostatními obcemi, pokud se podaří překonat sociální dilema mezi individuálním a společným zájmem obcí. Existence sociálního kapitálu podmiňuje využití modelů řízení pro překonání sociálního dilema a úspěšnou spolupráci.

  Relationship between state administration and self-government as power relation; a reform of public administration deepens or balances its imbalance. Problems of municipalities following from their small size are solved by cooperation with others. To reach successful cooperation between municipalities, social capital is needed to overcome social dilemma that could arise between individual and common interests of municipalities.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0187558