Počet záznamů: 1

Je manželství přežitkem? A pro koho?

 1. 1.
  0346547 - SOU-Z 2011 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Chaloupková, Jana
  Je manželství přežitkem? A pro koho?.
  [Is marriage outdated? And for who?.]
  Jaká je naše společnost?. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2010 - (Maříková, H.; Kostelecký, T.; Lebeda, T.; Škodová, M.), s. 367-385. ISBN 978-80-7419-025-4
  Grant CEP: GA AV ČR(CZ) KJB700280802; GA AV ČR 1QS700280552
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
  Klíčová slova: Marriage * unmarried cohabitation * unmarried parenthood
  Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie

  Tato kapitola zkoumá postoje k manželství a nesezdanému soužití české populace i její reálné rodinné chování. Zaprvé nás zajímá, zda roste obliba nesezdaných soužití a kdo jim dává přednost. Lze vysvětlit nárůst mimomanželské plodnosti rozšířením nesezdaných soužití? Druhou otázkou, je zda (a jak) se liší charakter nesezdaných soužití a manželství a jak se liší manželské a nemanželské rodiny s dětmi.

  This chapter focuses on attitudes towards marriage and unmarried cohabitation of Czechs and their actual family behavior. Firstly, it answers the question if unmarried cohabitations are becoming more popular and who prefer it. Can we explain an increase of non-marital fertility by the spread of unmarried cohabitations? Secondly, does a character of unmarried cohabitation differ from a marriage and are there any differences between marital and non-marital families with children?
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0187550