Počet záznamů: 1

Rostlinné zbytky z archeologického výzkumu středověké Opavy - Dolního náměstí v r. 2003

 1. 1.
  0346509 - ARU-G 2011 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Čulíková, Věra
  Rostlinné zbytky z archeologického výzkumu středověké Opavy - Dolního náměstí v r. 2003.
  [Vegetal macro-remains from the archaeological research of the medieval town of Opava - Dolní náměstí Square in 2003.]
  Časopis Slezského zemského muzea. Roč. 58, č. 3 (2009), s. 215-238 ISSN 1211-3026
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80020508
  Klíčová slova: carpological, xylotomic, pollen analysis * fill of timbered trough * wash-off layers * 13th century * Opava - Dolní náměstí Square
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie

  Celkem ze čtyř analyzovaných vzorků (objem 1 vzorku cca 7,5 l) bylo determinováno prostřednictvím makrozbytků 196 - 210 taxonů bylin a dřevin + tři druhy mechů (cca 15 000 diaspor + zlomky dřeva, uhlíky aj.). Kulturní rostliny byly zastoupeny asi 20 druhy (základní obiloviny, olejniny, ovoce, zelenina, koření). Soubor planě rostoucích druhů, doložených ze středověké Opavy dříve Opravilem, byl rozšířen o více než 30 druhů. Spektrum druhů bylo doplněno paralelně probíhající pylovou analýzou (provedenou V. Jankovskou).

  Between 196 and 210 taxa of herbs and woody plants + 3 species of mosses have been determined through the macro-remains (approx. 15 000 diasporas + other remains) from four samples (a sample volume approx. 7,5 l). Cultural plants were represented by approx. 20 species (basic cereal, oil plants, fruit, vegetable, spices). The spectrum of species has been completed by the parallel pollen analysis performed by V. Jankovská.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0187521