Počet záznamů: 1

Jsou Češi skutečně nevěřící? "Ateistický" národ v sekularizované Evropě a v náboženském světě

 1. 1.
  0346498 - SOU-Z 2011 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Nešpor, Zdeněk
  Jsou Češi skutečně nevěřící? "Ateistický" národ v sekularizované Evropě a v náboženském světě.
  [Are Czechs Really Unbelievers? „Atheistic“ Nation in Secularized Europe and Religious World.]
  Jaká je naše společnost?. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2010 - (Maříková, H.; Kostelecký, T.; Lebeda, T.; Škodová, M.), s. 204-215. ISBN 978-80-7419-025-4
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
  Klíčová slova: Religion * atheism * Czech society
  Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie

  Kapitola nastiňuje pozici náboženství (jak církevně organizovaného, tak necírkevního) v současné české společnosti a srovnává situaci s ostatními evropskými zeměmi.

  The chapter outlines position of religion (both churchly organized, and unchurched) in contemporary Czech society and compares the situation with other European countries.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0187515