Počet záznamů: 1

Monitoring ryb v tekoucích vodách ČR v souvislosti s rámcovou směrnicí 2000/60/ES: plůdek nebo dospělé ryby?

 1. 1.
  0346459 - UBO-W 2011 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Jurajda, Pavel - Slavík, O. - Adámek, Zdeněk
  Monitoring ryb v tekoucích vodách ČR v souvislosti s rámcovou směrnicí 2000/60/ES: plůdek nebo dospělé ryby?.
  [Fish monitoring within the WFD in the Czech Republic rivers: YOY or adult fish?.]
  Vodní hospodářství. Roč. 2010, č. 3 (2010), s. 6-8 ISSN 1211-0760
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z60930519
  Klíčová slova: fish * monitoring * 2000/60 EC – WFD * 0+ juvenile fish
  Kód oboru RIV: EH - Ekologie - společenstva

  V roce 2006 byla zahájena implementace Rámcové směrnice 2000/60/ES, v jejímž rámci je nutné provést vyhodnocení ekologického stavu vod ČR. Ekologický stav toků je hodnocen na základě čtyř biologických indikátorů včetně ryb. Ryby jsou sice jedním z vhodných biologických indikátorů ekologického stavu vod, avšak jejich monitoring je spojen s řadou metodických problémů. V příspěvku jsou vyhodnoceny výhody a nevýhody monitoringu společenstva adultních ryb a společenstva juvenilních ryb (plůdku) z hlediska vypovídací schopnosti a časové, tedy i finanční náročnosti. Z výsledků za období 2006–2009 vyplývá, že plůdkové společenstvo je dobrým indikátorem stavu tekoucích vod v ČR. Na podkladě jeho vyhodnocení jsou dostupné informace nejen o schopnosti přežití ryb v daných podmínkách toku, ale i o úspěšnosti jejich přirozené reprodukce, což je základním předpokladem pro vznik udržitelných populací.

  The WFD 2000/60/EC implementation started in the Czech Republic in 2006. It is necessary to evaluate the ecological status of waters in the CR, based on biological, chemical and hydro-morphological monitoring. Four biological indicators including fish are utilized for these purposes. Fish are suitable indicators of water quality status of streams; however their monitoring is linked with a range of problems. Benefits and bottlenecks of the adult and young-of-the-year (YOY) fish evaluations are discussed with particular attention to their interpretability and cost. Based on the results from 2006, covered 174 reference and surveillance sites, there was shown that the YOY fish is a good indicator of the ecological status. The evaluation of YOY fish assemblage provides useful information not only about fish capability to survive under given conditions but also about the recruitment successfulness, which is an essential prerequisite for the establishment of self-sustainable populations.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0187483