Počet záznamů: 1

Měření ve svazku He 150 MeV/n MONO urychlovače HIMAC pomocí různých detektorů

 1. 1.
  0346288 - UJF-V 2011 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Jadrníčková, Iva - Brabcová, Kateřina - Spurný, František - Ploc, Ondřej - Mrázová, Zlata - Yasuda, N. - Uchinori, Y. - Kitamura, H. - Kodaira, S.
  Měření ve svazku He 150 MeV/n MONO urychlovače HIMAC pomocí různých detektorů.
  [Measurements in He 150 MeV/n MONO beam at accelerator HIMAC with various detectors.]
  Bezpečnost jaderné energie. Roč. 18, 7/8 (2010), s. 223-225 ISSN 1210-7085
  Grant CEP: GA AV ČR IAA100480902; GA AV ČR KJB100480901
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10480505
  Klíčová slova: thermoluminescent dosemeters * HIMAC accelerator * energy spectra
  Kód oboru RIV: BG - Jaderná, atomová a mol. fyzika, urychlovače

  Článek popisuje vybrané výsledky získané v rámci výzkumného projektu ODZ ÚJF na urychlovači těžkých iontů HIMAC (NIRS, Chiba, Japonsko) – 20P241. Hlavním cílem tohoto projektu je stanovení spekter lineárního přenosu energie (LPE) pro svazky různých iontů a konfigurací na zařízení HIMAC-BIO. Experimenty začaly v roce 2008, do současnosti bylo provedeno několik měření; tento příspěvek se soustředí na výsledky získané v monoenergetickém svazku He s primární energií 150 MeV/n. K určení LPE byla použita kombinace několika různých detektorů; výhody a nevýhody jednotlivých detektorů budou diskutovány.

  The contribution decribes selected results obtained within the frame of research project of DRD NPI at heavy ion accelerator HIMAC (NIRS, Chiba, Japan) – 20P241. The main goal of this project is determination of spectra of linear energy transfer (LET) for different ion beams and configurations at HIMAC-BIO facility. The experiments have started since 2008, up to now several experiments have been performed; this contribution focuses on results obtained in monoenergetic He beam with primary energy 150 MeV/n. To determine LET, combination of several diferent detectors was used; advantages and disadvantages of individual detectors will be discussed.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0187356