Počet záznamů: 1

Průzkum potřeb v sociálně vyloučených lokalitách Královéhradeckého kraje

 1. 1.
  0346157 - UEF-S 2011 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Uherek, Zdeněk - Bělohradská, Kateřina - Pojarová, Tereza
  Průzkum potřeb v sociálně vyloučených lokalitách Královéhradeckého kraje.
  [Survey of Needs in Socially excluded localities of Hradec Králové Region.]
  Praha: Etnologický ústav AV ČR, v. v. i, 2010. 110 s. ISBN 978-80-87112-32-8
  Grant ostatní:MPSV-Oddělení implementace ESF a IOP: Lidské zdroje a zaměstnanost(CZ) CZ.1.04/3.2.00/15.00002
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90580513
  Zdroj financování: O - operační programy
  Klíčová slova: social workers working * research * region of Hradec Králové
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie

  Výzkum si kladl za cíl identifikovat aktuální a dlouhodobé potřeby obyvatel Královéhradeckého kraje. Uskutečnil se ve 20 lokalitách a sestával se z analýzy 30 semistrukturovaných rozhovorů s poskytovateli sociálních služeb a 150 řízenými rozhovory s obyvateli vyloučených komunit. Následně bylo provedeno 30 rozhovorů s osobami, kterým sociálně vyloučení důvěřují. Součástí závěrečné monografie jsou i doporučení směřovaná především sociálním pracovníkům v sociálně vyloučených lokalitách, místním politikům a byrokratickému aparátu.

  The survey aimed to identify current and long-term needs of the population of excluded localities of Hradec Králové region. It was conducted in 20 localities where both inhabitants of the excluded localities and social workers working there were interviewed. 30 semi-structured were conducted with social workers and other people providing their services to the socially excluded persons. The results were subjected to content analysis. 150 structured interviews were carried out with the socially excluded. Further 30 interviews were carried out with individuals marked by the socially excluded as persons who they trusted. Part of the monograph also brings recommendations intended primarily for social workers in the localities, local politicians and policy makers.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0187253