Počet záznamů: 1

Přidaná hodnota studia na víceletých gymnáziích ve světle dostupných datových zdrojů

 1. 1.
  0346120 - SOU-Z 2011 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Straková, Jana
  Přidaná hodnota studia na víceletých gymnáziích ve světle dostupných datových zdrojů.
  [The Value – Added of Studying at Multi-year Gymnasia in the Light of Available Data Sources.]
  Sociologický časopis / Czech Sociological Review. Roč. 46, č. 2 (2010), s. 187-210 ISSN 0038-0288
  Grant CEP: GA ČR GA403/08/0109
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
  Klíčová slova: student achievement * socioeconomic status * tracking
  Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
  Impakt faktor: 0.389, rok: 2010
  http://sreview.soc.cas.cz

  Stať hledá v dostupných datových zdojích odpovědi na otázku, zda jsou splněny předpoklady běžně spojované s víceletými gymnázii: že na víceletých gymnáziích studují ti nejlepší, že jsou žáci na víceletých gymnáziích vzděláváni efektivněji než na základních školách a že mají lepší vzdělanostní perspektivy než žáci z jiných středoškolských oborů. Analýzy jsou provedeny na datech z mezinárodních srovnávacích výzkumů vědomostí a dovedností PISA s využitím metod víceúrovňového modelování a na datech z výzkumů PISA-L a Studium na vysoké škole 2004 s využitím logistické regrese.

  The article sets out to verify whether multi-year gymnasia genuinely fulfil the functions associated with them. Whether they serve to most talended students, provide them with most efficient education and give them better educational perspectives than other secondary studies. Hypotheses about the role of multi-year gymnasia are tested using data from the OECD PISA, the PISA-L longitudinal survey and Higher Education Studies 2004 survey. The main analytic methods used are multi-level modelling and logistic regression.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0187227
  Název souboruStaženoVelikostKomentářVerzePřístup
  SC_2010_2_Strakova.pdf0345 KBVydavatelský postprintvyžádat