Počet záznamů: 1

Vápenické pece z doby římské v lokalitě Tuněchody (okr. Chrudim)

 1. 1.
  0346050 - GLU-S 2011 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Thér, R. - Droberjar, E. - Gregor, M. - Lisá, Lenka - Kočár, P. - Kočárová, R.
  Vápenické pece z doby římské v lokalitě Tuněchody (okr. Chrudim).
  [Roman Age lime kilns in Tuněchody near Chrudim, Eastern Bohemia.]
  Archeologické rozhledy. Roč. 62, č. 2 (2010), s. 326-347 ISSN 0323-1267
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
  Klíčová slova: Roman period * lime kiln * archaeometry * pyrotechnology * Bohemia
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
  http://www.arup.cas.cz/wp-content/uploads/2010/11/AR_2010-02.pdf http://www.arup.cas.cz/wp-content/uploads/2010/11/AR_2010-02.pdf

  V rámci záchranného výzkumu polykulturního sídliště na hranici katastrů Úhřetice a Tuněchody byly prozkoumány zahloubené části dvou pyrotechnologických objektů z doby římské. Cílem článku je rekonstrukce stavebních postupů, podoby a funkce těchto zařízení za využití mezioborového přístupu zahrnujícího analýzu petrografickou, sedimentologickou, mineralogickou, geochemickou, xylotomární, analýzu makrozbytků rostlin a otisků rostlin. Analýzou popelovité vrstvy z výplně objektů byly identifikovány úlomky sparitického karbonátu, který je dokladem využití pecí pro pálení vápna. Analýza mazanice umožnila vytvořit testovatelné hypotézy o konstrukci zařízení a aplikovaných technologických postupech.

  The sunken parts of two pyrotechnological features from the Roman period were studied during rescue excavations of a polycultural settlement. The aim of the article is to reconstruct the construction procedures, and the form and function of these facilities by means of a multidisciplinary approach employing petrographic, sedimentological, mineralogical, geochemical analyses, xylotomy, and by the analysis of plant macro-remnants and plant imprints. Fragments of sparitic carbonate, evidence of the use of the kilns for the firing of lime, were identified through the analysis of the ashy layers from the fill of the feature. The analysis of the daub enabled the formulation of a testable hypothesis on the construction of the kiln and the applied technological procedures.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0187174