Počet záznamů: 1

Úvod do TTS systémů

 1. 1.
  0346044 - URE-Y 2011 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Přibil, Jiří
  Úvod do TTS systémů.
  [TTS systems – introduction.]
  Řeč a počítač - principy hlasové komunikace, úlohy metody a aplikace. Liberec: Technická univerzita Liberec, 2009 - (Nouza, J.), C25-C40. ISBN 978-80-7372-548-8
  Grant CEP: GA MŠk OC08010; GA ČR GA102/09/0989
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20670512
  Klíčová slova: Signal processing * Speech synthesis
  Kód oboru RIV: JA - Elektronika a optoelektronika, elektrotechnika

  Článek je zaměřen na rozbor základních metod syntézy řeči -popisuje lineární model tvorby řečového signálu, LPC, sinusový (harmonický) a především detailní popis kepstrálního modelu včetně metod aproximace přenosové funkce hlasového traktu. Dále se článek zabývá metodami hodnocením kvality syntetické řeči – subjektivními a objektivními

  The paper introduces detailed description of structure and function of the TTS system: text pre-processing module, phonetic transcription block, and pitch-synchronous speech synthesizer with cepstral description of a diphone speech inventory. The method of voice conversion based on non-linear mapping function of frequency scale, and corpus oriented realization of TTS system is there next described. Finally, the brief list of TTS systems developed in co-operation with our institute is there introduced.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0187169