Počet záznamů: 1

Kutnohorská iluminace

 1. 1.
  0346011 - UDU-I 2011 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Studničková, Milada - Purš, Ivo
  Kutnohorská iluminace.
  [The Illumination of Kutná Hora.]
  [Praha]: Galerie Středočeského kraje, 2010. 134 s. ISBN 978-80-7056-160-7
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80330511
  Klíčová slova: art of the late Middle ages * history of mining and metallurgy * iconography * illuminated manuscripts
  Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví

  Publikace zkoumá nově zakoupenou iluminaci z uměleckohistorického hlediska, zařazuje ji do kontextu české knižní malby, určuje zobrazené činnosti při procesu dobývání a zpracování stříbrné rudy v Kutné Hoře a zabývá se otázkou, jaký význam mělo vyobrazení v kontextu liturgického rukopisu.

  The publication is focusing on the newly bought illuminaton from the art historical point of view. It puts it into a context of the painting in the Czech manuscripts. Moreover, it defines depicted activities involved in mining and further processing of the silver ore in Kutná Hora. Last but not least, it delas with the question, how significant was image in the context of the liturgical manuscript.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0187152