Počet záznamů: 1

Zlomky těla: surrealismus a 19. století

 1. 1.
  0345932 - UDU-I 2011 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Bydžovská, Lenka
  Zlomky těla: surrealismus a 19. století.
  [Body in fragments: Surrealism and the 19th century art.]
  Tělo a tělesnost v české kultuře 19. století. Sborník příspěvků z 29. ročníku sympozia k problematice 19. století. Praha: Academia, 2010 - (Petrasová, T.; Machalíková, P.), s. 257-270. ISBN 978-80-200-1833-5.
  [Tělo a tělesnost v české kultuře 19. století. Plzeň (CZ), 26.02.2009-28.02.2009]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80330511
  Klíčová slova: fragment * body * surrealism
  Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví

  Příspěvek se zaměřuje na otázku zobrazení tělesného fragmentu jako samostatného uměleckého díla a zkoumá vztahy mezi jeho pojetím v 19. století, kdy se ustavoval, a v době jeho rozšíření ve 20. století, zejména z hlediska surrealismu.

  The text focuses on the question of representing a body fragment as an independent art work. It shows relations between various approaches to this kind of image in the 19th century and in the surrealist period.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0187099