Počet záznamů: 1

Únětická kultura na Opavsku? Nové nálezy ze starší doby bronzové z českého Slezska

 1. 1.
  0345442 - ARUB-Q 2011 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Juchelka, Jiří
  Únětická kultura na Opavsku? Nové nálezy ze starší doby bronzové z českého Slezska.
  [Únětice culture in Opava region? New findings from later Bronze Age in the Czech Silesia.]
  Pravěk : nová řada. Roč. 18, - (2009), s. 321-326 ISSN 1211-8338
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80010507
  Klíčová slova: Czech Silesia * Únětice culture * Bronze Age
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie

  Článek přináší nejnovější poznatky studia starší doby bronzové na území českého Slezska, a to na podkladě nových terénních výzkumů uskutečněných v roce 2007 a 2008 na Opavsku. Zkoumány zde byly dvě lokality – Opava – Kylešovice a Malé Hoštice – na kterých byly objeveny jámy datované do starší doby bronzové. Materiál v nich nalezený je dovoluje datovat do průběhu únětické kultury.

  The article brings the latest discoveries derived from the study of late Bronze Age in the Czech Silesia region, which is based on the new terrain research in 2007 and 2008 in Opava region. Two localities were examined – Opava-Kylešovice and Malé Hoštice, where some pits, dated back to later Bronze Age, were discovered. Due to the material found inside, it is possible to date these pits to the Únětice culture period.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0186715