Počet záznamů: 1

Česká moderna

 1. 1.
  0345413 - MSUA-W 2011 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Brabec, Jiří
  Česká moderna.
  [Czech Modernism.]
  Střed : časopis pro mezioborová studia Střední Evropy 19. a 20. století. Roč. 2, č. 1 (2010), s. 11-21 ISSN 1803-9243
  Grant CEP: GA ČR GA405/08/0087
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70900502
  Klíčová slova: Czech modernism * literature * politics
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny

  Studie sleduje utváření české moderny na konci 19. století. Všímá si tří proudů: realismu, pokrokového hnutí a literární moderny, jejichž vzájemná vyrovnávání a střetávání vytvářela specifický tvar rané české moderny. Známý Manifest České moderny z října 1895 tento proces završil a zároveň bylo jeho epitafem.

  The study pursues the process of the Czech Modernism development at the end of the 19th century, observing three streams of thought: realism, progressive movement and modernist literature, whose interconnection in various configurations created the specific shape of the emerging modernism. The well-known "Czech Modernism" proclamation of October 1895 completed the constitutive process and at the same time it was its epitaph.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0186690