Počet záznamů: 1

Bývalá kino-kavárna v areálu brněnského výstaviště

 1. 1.
  0345302 - UTAM-F 2011 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Bláha, Jiří - Stará, J.
  Bývalá kino-kavárna v areálu brněnského výstaviště.
  [Former Cinema-Café in the Brno Trade Fair Grounds.]
  Průzkumy památek. -, č. 2 (2009), s. 83-112 ISSN 1212-1487
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20710524
  Klíčová slova: funkcionalism * reinforced concrete structure * cinema
  Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví
  http://www.pruzkumypamatek.cz

  Výsledky podrobného nedestruktivního stavebněhistorického průzkumu významné stavby z meziválečného období, popis a rozbor konstrukcí a specifických technických detailů, zařazení do kontextu soudobé architektonické tvorby a vývoje stavitelství.

  The results of a detailed non-destructive survey of important building from the end of 1920s, a description and analysis of structures and specific technical details, evaluation in the context of architecture design history and development of constructive engineering.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0186610