Počet záznamů: 1

Otázky úpravy právní odpovědnosti zdravotnických pracovníků - několik úvah k aktuálním tématům

 1. 1.
  0345182 - USP-I 2011 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Doležal, Tomáš - Doležal, A.
  Otázky úpravy právní odpovědnosti zdravotnických pracovníků - několik úvah k aktuálním tématům.
  [Questions Regarding Regulation of Legal Liability of Medical Workers – Several Reflections on Topical Issues.]
  Právní rozhledy. Roč. 18, č. 12 (2010), s. 436-440 ISSN 1210-6410
  Grant CEP: GA ČR GP407/08/P148
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70680506
  Klíčová slova: medical law * legal liability * medical disputes
  Kód oboru RIV: AG - Právní vědy

  V oblasti medicínsko-právních sporů je nezbytnou podmínkou úspěchu ve sporu nejen zodpovědět otázku,zda v rámci poskytnuté péče došlo ze strany zdravotnického pracovníka k pochybení či postupu, který by bylo lze označit za non lege artis,tedy postupu v rozporu se současnými poznatky medicíny, či zanedbání povinností či postupů při péči, ale rovněž otázku, zda toto pochybení bylo příčinou stávajícího nepříznivého zdravotního stavu pacienta.

  In the area of medical disputes, a necessary precondition of a successful dispute is to answer the questions, whether there was any fault within the provided care on the part of a medical worker, whether any “non lege artis” procedure was applied (i.e. a procedure violating the current medical knowledge), whether any duties or procedures regarding care were neglected, or whether the fault was the cause of the present unfavourable state of health of the patient.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0186510