Počet záznamů: 1

Mohou bakterie počítat?

 1. 1.
  0345025 - UIVT-O 2011 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Wiedermann, Jiří
  Mohou bakterie počítat?.
  [Can Bacteria Compute?.]
  Kognice a umělý život X. Opava: Slezská univerzita, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, 2010 - (Kelemen, J.; Kvasnička, V.), s. 415-422. ISBN 978-80-7248-589-5.
  [Kognice a umělý život /10./. Praha (CZ), 16.09.2010-17.09.2010]
  Grant CEP: GA ČR GAP202/10/1333
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10300504
  Klíčová slova: nanovýpočty * molekulární komunikace * signální molekuly * univerzální výpočetní síla
  Kód oboru RIV: IN - Informatika

  Navrhneme výpočetní systém, pozůstávající z (multi)množiny identických vtělených konečných automatů. Tyto automaty ovládají své "tělo", vybavené senzory pro zjišťování nadprahové koncentrace (quorum sensing) signálních molekul a mechanismy molekulární komunikace. Ukážeme, že pokud je takový systém umístněn v uzavřeném prostředí, ve kterém dochází k rovnoměrnému rozptýlení signálních molekul ve vysoké koncentraci, může tento systém s libovolně velkou pravděpodobností při vhodné konstrukci mít univerzální výpočetní sílu.

  A computational system consisting of a multiset of identical embodied finite automata is designed. The automata control their body equipped by sensors for measuring threshold concentration (quorum sensing) of signal molecules and by mechanisms of molecular communication. We show that in a closed environment with a uniform distribution of signal molecules there is a system of embodied automata possessing universal computing power with a high probability.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0186402