Počet záznamů: 1

Za přečtení stojí... Kateřina Tučková: Vyhnání Gerty Schnirch. Brno, Host 2009

 1. 1.
  0344078 - UCL-M 2011 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Košnarová, Veronika
  Za přečtení stojí. Kateřina Tučková: Vyhnání Gerty Schnirch. Brno, Host 2009.
  [It Is Worth Reading. Kateřina Tučková: Vyhnání Gerty Schnirch. Brno, Host 2009.]
  Český jazyk a literatura. Roč. 60, č. 5 (2010), s. 237-240 ISSN 0009-0786
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90560517
  Klíčová slova: Czech literature * Tučková, Kateřina * interpretations
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize

  Námětem prózy nazvané Vyhnání Gerty Schnirch (2009) mladé autorky Kateřiny Tučkové je odsun Němců z Brna v květnu roku 1945. Autorka článku zasazuje román do kontextu literatury zpracovávající stejné téma, analyzuje historickou a lidskou rovinu vyprávění (dopad odsunu na osudy jednotlivců) a zvolenou vyprávěcí strategii, ale dotýká se též vedlejších témat románu (propojení historických změn s proměnou krajiny).

  The main topic of a novel entitled Vyhnání Gerty Schnirch [The Expulsion of Gerta Schnirch] (2009) written by a young writer Kateřina Tučková is the expulsion of Germans from Brno in May 1945. The article places the novel in the context of literature handling a similar theme, analyses its main historical and human topic (the impact the expulsion had on the destinies of individuals) and mode of narration and also touches upon secondary topics (the relationship between historical events and landscape).
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0186385