Počet záznamů: 1

Davidsonův "konatelský slovník"

 1. 1.
  0344032 - FLU-F 2011 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Peregrin, Jaroslav
  Davidsonův "konatelský slovník".
  [Davidson's "vocabulary of agency".]
  Studie k filosofii D. Davidsona. Praha: Filosofia, 2009 - (Dostálová, L.; Marvan, T.), s. 7-18. ISBN 978-80-7007-319-3
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90090514
  Klíčová slova: Davidson * Quine
  Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství

  Davidson souhlasí s Quinem v tom, že hledat kořeny významu je třeba v procesu interpretace neznámého jazyka; avšak na rozdíl od Quina je přesvědčen, že k tomu, abychom intepretovali jazykové chování, potřebujeme něco víc než jenom pojmový aparát přírodních věd, totiž že potřebujeme to, co Ramberg nazval "konatelským slovníkem", a zvláště pak pojem pravdy.

  Davidson follows Quine in tracking meaning back to the process of interpretation of an unknown language; however, unlike Quine he is convinced that to interpret linquistic behaviour we need conceptual resources over and above those of natural sciences, namely what Ramberg calls the "vocabulary of agency" and especially the concept of truth.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0186355