Počet záznamů: 1

Rodina / domácnost jako náboženská skupina v procesu transformace

 1. 1.
  0343981 - SOU-Z 2011 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Nešpor, Zdeněk
  Rodina / domácnost jako náboženská skupina v procesu transformace.
  [The Family/Household as a Religious Group in a Proces sof Transition.]
  Lidé města. Roč. 12, č. 1 (2010), s. 31-60 ISSN 1212-8112
  Grant CEP: GA ČR GA403/08/1369
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
  Klíčová slova: religion and spirituality * family * Czech Republic
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie

  V článku autor (1.) shrnuje základní teoretické a historické zdroje umožňující zkoumání vzájemných vazeb mezi rodinou a náboženským životem, a (2.) ukazuje jejich transformaci v České republice po roce 1989 prostřednictvím analýzy sociologických výzkumů ISSP 1998 a ISSP 2008.

  In the article, the author (1.) summarises the basic theoretical and historical resources for examining the mutual bonds between religion and the family life, and (2.) presents their transformation in the Czech Republic after 1989 through an analysis of the sociological research projects ISSP 1998 and ISSP 2008.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0186327