Počet záznamů: 1

Makroekonomické souvislosti ochrany životního prostředí

 1. 1.
  0343974 - NHU-N 2011 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Tošovská, Eva - Sidorov, E. - Ritschelová, I. - Farský, M.
  Makroekonomické souvislosti ochrany životního prostředí.
  [Macroeconomic connections of environmental protection.]
  Praha: C. H. Beck, 2010. 201 s. ISBN 978-80-7400-308-0
  Grant CEP: GA AV ČR IAA700850701
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70850503
  Klíčová slova: environmental protection * macroeconomics * environmental policy * Czech Republic
  Kód oboru RIV: AH - Ekonomie

  Monografie se zabývá vztahem mezi ekonomickým růstem a ochranou životního prostředí, vazbou mezi politikou ochrany životního prostředí a zaměstnaností, vybranými vlivy životního prostředí na cenovou hladinu (resp. míru inflace), vztahem mezi strukturou ekonomiky a politikou životního prostředí.

  This monograph deals with relation between economic growth and environmental protection, with link between environmental policy and employment, with selected effects of the environmental protection on price level, and with the relationship between the structure of the economy and environmental policy.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0186321