Počet záznamů: 1

Conformational Behavior of Simple Furanosides Studied by Optical Rotation

 1. 1.
  0343973 - UOCHB-X 2011 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Kaminský, Jakub - Raich, I. - Tomčáková, K. - Bouř, Petr
  Conformational Behavior of Simple Furanosides Studied by Optical Rotation.
  Journal of Computational Chemistry. Roč. 31, č. 11 (2010), s. 2213-2224 ISSN 0192-8651
  Grant CEP: GA AV ČR IAA400550702; GA ČR GPP208/10/P356
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40550506
  Klíčová slova: optical rotation * DFT * furanosides
  Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
  Impakt faktor: 4.050, rok: 2010

  Experimental and theoretical specific optical rotations (OR) of anhydro, epithio, and epiminoderivatives of methyl tetrofuranosides in chloroform solutions have been compared and used as a tool for exploring their conformational behavior.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0186320