Počet záznamů: 1

Medzi vzájomnosťou a nevzájemnosťou : sondy do česko-slovenských literárnyh vzťahov

 1. 1.
  0343825 - SLU-S 2011 RIV CZ slo B - Monografie kniha jako celek
  Zelenková, Anna
  Medzi vzájomnosťou a nevzájemnosťou : sondy do česko-slovenských literárnyh vzťahov.
  [Remarks to the Czech-Slovak and Slovak-Czech literary relations.]
  Praha: Slovanský ústav AV ČR: Nitra: Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa, 2009. 377 s. Práce Slovanského ústavu. Nová řada, 27. ISBN 978-80-86420-34-9
  Grant CEP: GA AV ČR IAA900920702
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90920516
  Klíčová slova: Slovak literature * Czech literature * literary comparatistics * Czechs and Slovaks * literary influences * literary life
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize

  Monografia Medzi vzájomnosťou a nevzájomnosťou sa prostredníctvom aj neznámeho materiálu zaoberá sémantikou a terminológiou česko-slovenských literárnych vzťahov ako výrazu integračnej, diferenciačnej a komplementárnej funkcie obojstranného dialógu.

  The monograph entitled Between Mutuality and Non-mutuality employs a variety of sources, including hitherto unknown materials, to describe the semantics and terminology of Czech-Slovak literary relations as an expression of integrational, distinguishing and complementary function of reciprocating dialogue.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0186208