Počet záznamů: 1

K. J. Erben : Slovanské bájesloví

 1. 1.
  0343824 - SLU-S 2011 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Bechyňová, V. (ed.) - Černý, Marcel (ed.) - Kaleta, Petr (ed.)
  K. J. Erben : Slovanské bájesloví.
  [The Slavonic Mythology of K. J. Erben.]
  1. - Praha: Slovanský ústav AV ČR, v. v. i: Praha: Etnologický ústav AV ČR, v. v .i, 2009. 557 s. Práce Slovanského ústavu. Nová řada, 30. ISBN 978-80-86420-37-0
  Grant CEP: GA ČR GA404/07/0646
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90920516; CEZ:AV0Z90580513
  Klíčová slova: legends * Slavic mythology * folkore * Erben, Karel Jaromír, 1811-1870 * Bechyňová, Věnceslava, 1920-2000 * annotated editions
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize

  Edice prací K. J. Erbena z oboru slovanské mytologie je výsledkem grantového výzkumu. Důležitou část tvoří Erbenův doposud nevydaný rukopis mytologického slovníku. Z velké části jde o objevné texty, mnohdy odborným kruhům zcela neznámé. Projekt dokresluje komplexní portrét jednoho z klasiků české literatury ze zcela neotřelé perspektivy, a proto je edice opatřena i studií o Erbenových mytologických pracích od M. Černého a na ni navazujícím přehledem z pera P. Kalety. Navíc byl zařazen i původní úvod z pozůstalosti Věnceslavy Bechyňové, která neúspěšně usilovala o vydání Erbenova slovanského bájesloví již na počátku 90. let minulého století. Publikace je důležitým přínosem k dějinám české obrozenské etnografie a folkloristiky i evropského národopisu. Tento soubor doposud zůstal jako celek neznámý a jednotlivé stati, jež byly vydány dříve, jsou dnes těžko dostupné. Publikace obsahuje 20 barevných a 20 černobílých ilustrací, anglické a ruské résumé a je opatřena jmenným rejstříkem.

  An edition of the work of K. J. Erben in the area of Slavic mythology is the result of the grant research. An important part of this consists of Erben’s thus far unpublished mythology dictionary manuscript. For the most part, these are breakthrough texts, often entirely unknown in specialized circles. The project will complete the complex portrait of one of the classic figures of Czech literature from an entirely novel perspective, which is why this edition also contains studies on Erben’s mythological research by M. Černý and its related overview by P. Kaleta. In addition, the volume includes the original introduction from the estate of V. Bechyňová, who unsuccessfully attempted to publish Erben’s Slavic mythology at the beginning of the 1990s. The publication, including 40 illustrations, English and Russian abstracts and a name index, is an important contribution to the history of Czech National Revival period ethnography and folklore studies, as well as to European ethnography.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0186207