Počet záznamů: 1

Proinflammatory Status, Genetics and Atherosclerosis

 1. 1.
  0343802 - UIVT-O 2011 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
  Poledne, R. - Lorenzová, A. - Stávek, P. - Valenta, Zdeněk - Hubáček, J. - Suchánek, R. - Piťha, J.
  Proinflammatory Status, Genetics and Atherosclerosis.
  Physiological Research. Roč. 58, Suppl. 2 (2009), S111-S118 ISSN 0862-8408
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) 1M06014
  Grant ostatní:GA MŠk(CZ) 1M0510
  Program:1M
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10300504
  Klíčová slova: atherosclerosis * inflammation * C-reactive protein * genetics
  Kód oboru RIV: EB - Genetika a molekulární biologie
  Impakt faktor: 1.430, rok: 2009
  http://www.biomed.cas.cz/physiolres/pdf/58%20Suppl%202/58_S111.pdf http://www.biomed.cas.cz/physiolres/pdf/58%20Suppl%202/58_S111.pdf

  C-reactive protein concentration analyzed by high sensitivity method (hsCRP) represents a known marker of premature atherosclerosis. Higher concentrations represent an increased individual risk of myocardial infarction and stroke. In a representative sample of the Czech population, a positive relation of hsCRP to BMI, a waist circumference and triglyceride concentration was documented. Substantial sex differences were found in its relationship to age. Whereas it is continuously increasing in men, this increase appears in women only after menopause. A substantial decrease of body weight and visceral fat volume by increased physical activity is accompanied by significant decrease of hsCRP in young obese women. We hypothesized that an increased concentration of hsCRP represents a certain marker of proinflammatory status related to central obesity and triglyceride metabolism and it might be related to individual properties of monocytes in atherogenesis

  Koncentrace C-reaktivního proteinu analyzované vysoce sensitivní metodou (hsCRP) jsou známým markerem předčasné aterosklerózy. Vyšší koncentrace reprezentují zvýšené individuální riziko výskytu infartku myokardu a cévní mozkové příhody. Na reprezentativním vzorku české populace byla prokázána pozitivní asociace mezi hodnotami hsCRP a BMI, obvodu pasu a koncentrací tryglyceridù. Byly shledány podstatné rozdíly mezi pohlavími ve vztahu hsCRP k věku. Zatímco u mužů tyto hodnoty s věkem stoupají, podobný nárùst se u žen objevuje až po menopauze. U mladších obézních žen je zvýšená fyzická aktivita spojena s významným úbytkem tělesné váhy a viscerálního tuku, provázeným významným poklesem hodnot hsCRP. Vyslovili jsme hypotézu, že zvýšené koncentrace hsCRP reprezentují určitý marker prozánětlivého stavu souvisejícího s centrální obezitou a metabolismem trygliceridù, což může mít souvislost s individuálními vlastnostmi monocytù v aterogenezi.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0186192