Počet záznamů: 1

K počátkům radonových lázní v Jáchymově v Čechách. Část 1., Lékařské zprávy (léčebné indikace a aplikace, klientela)

 1. 1.
  0343757 - USD-C 2011 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Těšínská, Emilie
  K počátkům radonových lázní v Jáchymově v Čechách. Část 1., Lékařské zprávy (léčebné indikace a aplikace, klientela).
  [The beginnings of the radon spa, Joachimsthal, Bohemia. Part 2., Medical reports: medical indications, applications, and patients.]
  Dějiny věd a techniky. Roč. 42, č. 1 (2009), s. 29-54 ISSN 0300-4414
  Grant CEP: GA ČR GA409/07/1422
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80630520
  Klíčová slova: history of science * treatment with radon * Joachimsthal in Bohemia
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny

  Jde o druhou část článku věnovaného historii radonových lázní v Jáchymově v Čechách (do r. 1918). Pozornost je soustředěna na tříbení léčebných indikací a aplikací, tak jak se promítaly do zpráv tamních lékařů L. Gottlieba (soukromé radonové lázně), A. Langhans (podnikové radonové koupele) a F. Dautwitze (přednosty Státního lázeňského ústavu pro léčbu radiem otevřeného v r. 1911).

  The second part of the article on the early history of the radon spa in Joachimsthal, Bohemia, deals with the medical indications and treatment procedures as they were reported on by Joachimsthal medical doctors L. Gottlieb (private radon spa practitioner), A. Langhans (doctor at the mining works) and F. Dautwitz (head of the k.k. Kuranstalt für Radiumtherapie inagurated in 1911).
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0186160