Počet záznamů: 1

Další gotická mozaika na pražském hradě?

 1. 1.
  0343751 - UTAM-F 2011 RIV SK cze J - Článek v odborném periodiku
  Zeman, Antonín - Frolík, Jan - Langrová, A.
  Další gotická mozaika na pražském hradě?.
  [Another gothic mosaic at the Prague Castle?.]
  Študijné zvesti Archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied. -, č. 46 (2009), s. 17-21 ISSN 0560-2793
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20710524; CEZ:AV0Z80020508
  Klíčová slova: Prague Castle * mosaic * archeology * Middle Ages
  Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví

  Detailní průzkum objemem nepatrného nálezu prokázal, že ve 14 st. zdobila interiér kaple P.Marie - dnes sv. Anny -v Jiřském klášteře mozaika z kvalitnějšího skla než na chrámu sv. Víta. Netvořila jedinou výzdobu pravděpodobně honosného prostoru, stěny byly alespoň zčásti malovány a okna vyplňovaly zlacené vitráže.Další informace snad přinese pokračující průzkum mozaikových kostek i vitráží.

  Ten glass tesseras were found during archeological excavations in the St. Anne Chapel in 1959. The tesseras are dated into Gothic period between middle of 14th cent. and the year 1541. The glass is of better quality than glass of the mosaic of Last Judgement on the St. Guy´s Cathedral dated to the 1370 and 1371 years. It was not the only decoration, however, walls were partially painted and windows had gilded window-panes.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0186156