Počet záznamů: 1

Využití afinitní chromatografie pro studium působení vybraných oxysterolů u rostlin

 1. 1.
  0343748 - UOCHB-X 2011 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Kamlar, Marek - Uhlík, O. - Chlubnová, I. - Kohout, Ladislav - Harmatha, Juraj - Ježek, Rudolf - Šanda, Miloslav - Pišvejcová, Andrea - Macek, Tomáš
  Využití afinitní chromatografie pro studium působení vybraných oxysterolů u rostlin.
  [Affinity Chromatography as a Method of Studying the Mechanism of Action of Plant Oxysterols.]
  Chemické listy. Roč. 104, č. 4 (2010), s. 215-222 ISSN 0009-2770
  Grant CEP: GA MŠk 1M06030
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40550506; CEZ:AV0Z50200510
  Klíčová slova: ecdysteroids * brassinosteroids * enzyme effector * RuBisCO regulation
  Kód oboru RIV: CC - Organická chemie
  Impakt faktor: 0.620, rok: 2010

  Svyužitím afinitní chromatografie bylo izolováno a pomocí následných analýz také identifikováno několik bílkovin se vztahem k rostlinným brassinosteroidům a ekdysteroidům.

  Ecdysteroids (ES), insect hormones produced also in plant tissues have no defined role in plants. Brassinosteroids (BS) are plant hormones with a positive effect on growth, stress tolerance or senescence. A range of affinity carriers with immobilized synthetic analogues of plant BS and ES were prepared and some proteins with affinity to them were identified, e.g. PR-proteins, or RuBisCO, the key enzyme in photosynthesis.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0186154