Počet záznamů: 1

Husákova normalizační strategie po dubnovém plénu ÚV KSČ v roce 1969

 1. 1.
  0343646 - USD-C 2011 RIV SK cze M - Část monografie knihy
  Doskočil, Zdeněk
  Husákova normalizační strategie po dubnovém plénu ÚV KSČ v roce 1969.
  [Gustáv Husák´s strategy of normalization after the April plenum of the Central Committee of the Communist party of Czechoslovakia.]
  Rok 1968 a jeho miesto v našich dejinách. Bratislava: Veda, 2009 - (Londák, M.; Sikora, S.), s. 277-297. ISBN 978-80-224-1095-3
  Grant CEP: GA ČR GP409/09/P606
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80630520
  Klíčová slova: Czechoslovakia * communism * normalization
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny

  Článek charakterizuje podobu normalizační politiky Gustáva Husáka bezprostředně poté, co byl zvolen prvním tajemníkem ÚV KSČ. Hledá odpověď na otázku, zda výsledná Husákova politická strategie byla výrazem jeho promyšlené koncepce, nebo spíše důsledkem protichůdných domácích a zahraničních tlaků, kterým se Husák obratně přizpůsoboval.

  Article characterizes the shape of normalization policies of Gustav Husak immediately after he was elected the first secretary of the CPC Central Committee. It is trying to answer whether the resulting Husák´s political strategy was an expression of his well-thought conception or rather a consequence of conflicting domestic and foreign pressures to which Husak skillfully adapted.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0186076