Počet záznamů: 1

Zázemí staroměstského orloje v pražské astronomické škole

 1. 1.
  0343610 - USD-C 2011 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Hadravová, Alena - Hadrava, Petr
  Zázemí staroměstského orloje v pražské astronomické škole.
  [Background of Prague astronomical clock in Prague astronomical school.]
  Pokroky matematiky, fyziky & astronomie. Roč. 54, č. 4 (2009), s. 276-280 ISSN 0032-2423
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80630520; CEZ:AV0Z10030501
  Klíčová slova: medieval astronomical clocks * history of astronomy * Cristannus of Prachatice
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny

  Příspěvek shrnuje úroveň výuky astronomie na pražské univerzitě počátku 15. stol. Je v něm ukázáno, že argumenty uváděné jako důkaz Šindelova ideového autorství pražského orloje jsou nedostatečné.

  The contribution summarizes the level of astronomical teaching at Prague university in the beginning of 15th century. It is shown that the evidence for Šindel's authorship of the astronomical principle of the Prague horologium is insufficient to be its proof.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0186053