Počet záznamů: 1

K pojetí tolerance u J.A. Komenského

 1. 1.
  0343508 - FLU-F 2011 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Steiner, Martin
  K pojetí tolerance u J.A. Komenského.
  [Comenius' Conception of Tolerance.]
  Studia Comeniana et historica. Roč. 39, 81-82 (2009), s. 56-61 ISSN 0323-2220.
  [Mezi konfrontací a smírem. Uherský Brod, 14.10.2009-15.10.2009]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90090514
  Klíčová slova: J.A. Comenius * religious tolerance * principles of co-existence of different confessions
  Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství

  V úvahách o smíření mezi konfesemi vyžadoval Komenský všestrannou snahu o věrnost pravdě a pokoji a takové jednání, jež povede k umenšování nenávisti a k posilování vzájemné přízně; mluvil spíše o smíření nežli o toleranci.

  Concerning the reconciliation between confessions Comenius required universal effort to remain in truth and peace, and act in ways lessening hate and strengthening mutual favour; he spoke of reconciliation rather than tolerance.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0185971