Počet záznamů: 1

Stará Boleslav a odraz duchovní kultury v archeologických pramenech

 1. 1.
  0343444 - ARU-G 2011 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Boháčová, Ivana
  Stará Boleslav a odraz duchovní kultury v archeologických pramenech.
  [Stará Boleslav and reflection of spiritual culture in archaeological evidence.]
  Svatý Václav. Na památku 1100. výročí narození knížete Václava svatého. Praha: Togga, 2010 - (Kubín, P.), s. 167-172. Opera Fac. theologiae catholicae, Historia et historia artium, 11. ISBN 978-80-87258-23-1
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80020508
  Klíčová slova: christianization * Early Middle Ages * archaeology
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie

  Archeologické doklady procesu christianizace představené na příkladě výsledků záchranného archeologického výzkumu raně středověkého přemyslovského hradu ve Staré Boleslavi (střední Čechy).

  Archaeological evidence of christianization process supported with examples of the rescue archaeological excavations results of the Early Medieval Přemyslid stronghold at Stará Boleslav (Central Bohemia).
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0185923