Počet záznamů: 1

První publikované umělecko-historické topografie v Čechách. Od Archeologické komise k českému "Dehiovi"

 1. 1.
  0343424 - UDU-I 2011 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Uhlíková, Kristina
  První publikované umělecko-historické topografie v Čechách. Od Archeologické komise k českému "Dehiovi".
  [The first published art historical topographies in Bohemia.]
  Zprávy památkové péče. Roč. 70, č. 1 (2010), s. 44-48 ISSN 1210-5538
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80330511
  Klíčová slova: topography * historical monuments * Bohemia
  Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví

  Text se zabývá prvními publikovanými uměleckohistorickými topografiemi v Čechách. Mapuje především historii soupisové edice Archeologické komise České akademie věd a umění a následně projektu stručnější topografie připravované na půdě Státního fotoměřického ústavu. Sleduje období od konce 19. století do počátku 50. let 20. století.

  The article deals with the first art historical topographies published in Bohemia. First of all, it discusses history of the topographical edition of the Archaelogical Committee of the Czech Academy of Science and the Arts. Then it describes the project of more concise topography which was prepared by the State Photogrammetry Institute. It covers the period from the end of the 19th century till the beginning of the 1950th.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0185906