Počet záznamů: 1

Menšiny jako problém podstaty občanských (lidských) práv a Evropská unie

 1. 1.
  0343407 - FLU-F 2011 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Bednář, Miloslav
  Menšiny jako problém podstaty občanských (lidských) práv a Evropská unie.
  [Minorities as an Issue of Essence of Civic (Human) Rights and the European Union.]
  Menšiny a integrující se Evropa. Kolín: Nezávislé centrum pro studium politiky, o.s, 2009 - (Hirtlová, P.; Srb, V.), s. 28-33. ISBN 978-80-86879-23-9
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90090514
  Klíčová slova: minority * European Union * bicultural society
  Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství

  Bednář analyzuje problém menšin v kontextu států s přihlédnutím k Listině základních práv Evropské unie. Bikulturní společnost znamená konec společnosti jako celku, a tak i jejího státu.

  Bednář examines the issue of minorities in the context of states with regard to the Charter of Fundamental Rights of the European Union. Bicultural society renders the end of society in its entirety and by the same token of its state.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0185893