Počet záznamů: 1

Poslední bezručovská publikace Drahomíra Šajtara

 1. 1.
  0343398 - UCL-M 2011 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Kosák, Michal - Flaišman, Jiří
  Poslední bezručovská publikace Drahomíra Šajtara.
  [Drahomír Šajtar's Last Publication on Bezruč.]
  Česká literatura. Roč. 58, č. 2 (2010), s. 239-243 ISSN 0009-0468
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90560517
  Klíčová slova: Czech literature * Šajtar, Drahomír * Bezruč, Petr
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize

  Článek se zabývá knihou v minulém roce zemřelého badatele Drahomíra Šajtara Tři kapitoly bezručovské (2009), která přináší dosud jen časopisecky publikované studie z let 1954–1960. Autoři rekapitulují výsledky Šajtarova celoživotního bezručovského studia, vsazují je do kontextu zkoumání dalších významných bezručovských badatelů a charakterizují změny mezi časopiseckými otisky studií a jejich zněním v knize.

  This article is concerned with late Drahomír Šajtar's (1922-2009) Tři kapitoly bezručovské (Three Bezručian Chapters, 2009), a publication comprising his articles from 1954-60, which had hitherto appeared only in periodicals. The authors recapitulate the results of Šajtar's lifelong work on the poet and short-story writer Petr Bezruč (born Vladimír Vašek, 1867-1958), placing it in the context of research by other important Bezruč scholars. It also explains any differences between the periodical versions and what is published here.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0185888