Počet záznamů: 1

Ověření možnosti použití kotevní technologie v podmínkách Dolu Nováky

 1. 1.
  0343385 - UGN-S 2011 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Koníček, Petr - Souček, Kamil - Šňupárek, Richard - Hrabovský, J.
  Ověření možnosti použití kotevní technologie v podmínkách Dolu Nováky.
  [Verification of the possibility of utilization of rockbolt technology in the Nováky colliery conditions.]
  Zpevňování, těsnění a kotvení horninového masivu a stavebních konstrukcí 2010. Sborník příspěvků z mezinárodního semináře /15./. Ostrava: VŠB - TUO, 2010, s. 165-173. ISBN 978-80-248-2166-5.
  [Zpevňování, těsnění a kotvení horninového masivu a stavebních konstrukcí 2010 /15./. Ostrava (CZ), 11.02.2010-12.02.2010]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
  Klíčová slova: Rock bolts * rock bolt testing * rock mass reinforcing
  Kód oboru RIV: DH - Báňský průmysl vč. těžby a zpracování uhlí

  Stabilita porubních chodeb v podmínkách hornonitrianských uhelných dolů je stále v centru pozornosti odborné hornické veřejnosti. Dosavadní poznatky a zkušenosti potvrdily, že ani podpěrné výztuže s vysokou únosností nezabrání v podmínkách tercierního souvrství výrazným deformacím, které souvisejí s mechanismem přetváření hornin v okolí chodby. Je proto nutné hledat další možné postupy zesilování podpěrné ocelové výztuže chodeb. Jednou z možností je využití kotevní výztuže, která by byla schopna zpevnit horniny v okolí důlního díla, případně přenést část zatížení podpěrné výztuže dále do masivu.

  Deformation of longwall gates are significant mining complication in conditions of mining of thickness brown coal seams. Difficult mining conditions are coped with standard way – reduced steel arch support spacing, wood polygon supports and timber poles etc. Presented contribution introduces the first step to application bolt technology for strengthening of current longwall gate support. In roadway No. 111 114-05 was installed dozen set of glass fibre reinforce plastic grouted rockbolts K60-25 by polyester resin Lokset in conditions of Nováky Colliery. Afterwards it was carried out pull tests of rockbolts, their assessment and it was defined recommendation for rockbolts using in conditions of Nováky Colliery
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0185879