Počet záznamů: 1

Prostor básně (triptychy Dům daleko a Ianus tří tváří)

 1. 1.
  0343325 - UCL-M 2011 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Košnarová, Veronika
  Prostor básně (triptychy Dům daleko a Ianus tří tváří).
  [The Space of a Poem (The Triptychs Dům daleko and Ianus tří tváří).]
  Česká literatura. Roč. 58, č. 2 (2010), s. 218-230 ISSN 0009-0468
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90560517
  Klíčová slova: Czech literature * poetry * Linhartová, Věra
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize

  Článek se zabývá prostorovým uspořádáním básně Věry Linhartové. Na vizuální stránku básně je kladen velký důraz, proto také jsou autorčiny básně označeny jako básně architektonické. Autorka článku si všímá hlavních prostředků této básnické architektury: práce s písmem (velikost, grafické uspořádání), mezerami, interpunkčními znaménky. V druhé části článku je pozornost zaměřena na tematizovaný časoprostor fikčního světa básně. Autorka analyzuje a interpretuje vybrané motivy a obrazy: motiv zdi, obraz domu, přírodní motivy, obrazy nicoty a prázdnoty.

  This article discusses the arrangement of space in Věra Linhartová's (b. 1938) verse. The poet places great emphasis on the visual aspects of her verse, which is also why the poems have been called architectural. The first part of the article focuses on the chief means of achieving this architecture: typeface (size and style), spacing, and punctuation marks. The second part of the article focuses on the thematized spacetime of the fictional world of Linhartová's verse. It analyzes and interprets selected motifs and images: the wall, home, nature, nothingness, and emptiness.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0185831