Počet záznamů: 1

Zdeněk Kalista jako literární kritik

 1. 1.
  0343323 - UCL-M 2011 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Malínek, Vojtěch
  Zdeněk Kalista jako literární kritik.
  [Zdeněk Kalista, Scholar of the Baroque, Turned Book Reviewer.]
  Česká literatura. Roč. 58, č. 2 (2010), s. 168-196 ISSN 0009-0468
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90560517
  Klíčová slova: Czech literature * Kalista, Zdeněk * Baroque
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize

  Zárodky literárně kritické činnosti Zdeňka Kalisty (1900-1982) spadají na počátek dvacátých let 20. století. Soustavněji se ale začal kritice věnovat až v polovině dvacátých let, kdy vedl kulturní rubriku časopisu Demokratický střed (1925-27) a založil První svazek (1926-27). Kalistova literárně kritická metoda se jasně profilovala ve třicátých letech v časopise Lumír. Právě zde se začal systematicky věnovat kritice soudobé české poezie. Zdeněk Kalista jako kritik byl ovlivněn Kalistou historikem: básnické dílo pro něj představovalo východisko pro analýzu ducha doby. Nepodléhal žádným z dobových ideologií či programů, jeho kritická metoda do značné míry vycházela z komparace a sledování literárního vývoje. Kromě důrazu na duchovní stránku reality, pracoval Kalista převážně s konceptem "organičnosti" poezie.

  Zdeněk Kalista (1900-1982), a scholar of the Baroque, began to devote himself to reviewing as a complement to his original literary work in the early 1920s. His more systematic work in literary criticism began in the mid- 1920s, when he was in charge of the arts section of the periodical Demokratický střed (The Democratic Centre, 1925-27) and founded the periodical První svazek (The First Volume, 1926-27). His approach to criticism became clear in the 1930s in the periodical Lumír. Here he began systematically to write articles on contemporary Czech verse. As a critic, Kalista was clearly influenced by being an historian: a work of poetry became for him a source to be used in the analysis of the spirit of the times. He was not an ideological or partisan critic. He worked considerably with comparison and the study of development. Apart from the emphasis on the spiritual side of reality, Kalista worked chiefly with the concept of the "organicity" of poetry.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0185829