Počet záznamů: 1

Základ -brus- v toponymech na Moravě a ve Slezsku

 1. 1.
  0343267 - UJC-A 2011 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Hlubinková, Zuzana
  Základ -brus- v toponymech na Moravě a ve Slezsku.
  [The Word Basis -brus- in the Toponyms in Moravia and Silesia.]
  Naše řeč. Roč. 93, č. 2 (2010), s. 109-111 ISSN 0027-8203
  Grant CEP: GA ČR GA405/08/0703
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90610518
  Klíčová slova: minor place name * toponym * suffix
  Kód oboru RIV: AI - Jazykověda

  Pomístní jména se základem -brus- představují jen malou skupinu. Označují zejména místa, kde se nacházel kámen na výrobu brusů (skalnatá místa, potoky).

  The minor place names with the word basis -brus- represent only a small body. Above all, they denominative places, where the stone for grindstones was found (rocky places, streams).
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0185784