Počet záznamů: 1

Místo jazyka ve světě a robustní realismus

 1. 1.
  0343264 - FLU-F 2011 RIV SK cze M - Část monografie knihy
  Koťátko, Petr
  Místo jazyka ve světě a robustní realismus.
  [The Place of the Language in the World and the Robust Realism.]
  Realizmus, internalizmus, individualizmus. Bratislava: Infopress, 2010 - (Zouhar, M.), s. 67-74. ISBN 978-80-85402-99-5
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90090514
  Klíčová slova: realism * language * social reality
  Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství

  Autor ukazuje, že realistický výklad vztahu jazyka a světa neimplikuje přímočarý vztah mezi reálností různých typů entit a mírou jejich nezávislosti na jazyku. Kreativní roli jazyka v utváření společenské reality odvozuje z kreativity lidského jednání, v nímž se utváří jazyk i společenské instituce.

  The author argues that the realistic account of the relation between world and language does not imply any straightforward correlation between the reality of entities of particular types and their independence on language. The creative role of language in the construction of social reality is explained from the creativity of human action which constitutes both language and social institutions.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0185781