Počet záznamů: 1

Realismus a jeho implikace

 1. 1.
  0343261 - FLU-F 2011 RIV SK cze M - Část monografie knihy
  Koťátko, Petr
  Realismus a jeho implikace.
  [Realism and Its Implications.]
  Realizmus, internalizmus, individualizmus. Bratislava: Infopress, 2010 - (Zouhar, M.), s. 11-30. ISBN 978-80-85402-99-5
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90090514
  Klíčová slova: realism * constructivism * propositional attitude * subjectivity
  Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství

  Autor objasňuje vztahy mezi svým radikálním realismem, obhajobou referenční funkce deskripcí a individualistickým pojetím propozičního obsahu myšlenkových a komunikativních aktů. Rozlišuje různé způsoby identifikace propozičního postoje v závislosti na pozicích interpretované osoby a interpreta.

  The author explains relations between his radical realism, his defence of the referential role of descriptions and his individualist account of the propositional content of thought and communicative acts. He distinguishes several ways of the content identification, depending on the positions of the interpreted person and the interpreter.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0185778