Počet záznamů: 1

Basy a housle v onomatice a dialektologii (příspěvek k dialektologii pomístních jmen)

 1. 1.
  0343259 - UJC-A 2011 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Kloferová, Stanislava
  Basy a housle v onomatice a dialektologii (příspěvek k dialektologii pomístních jmen).
  [Contrabasses and violins in onomastics and dialectology (paper on the dialectology of anoikonyms).]
  Teoretické a komunikační aspekty proprií. Brno: Masarykova univerzita, 2009 - (Harvalík, M.; Minářová, E.; Tušková, J.), s. 237-245. ISBN 978-80-210-5102-7
  Grant CEP: GA ČR GA405/08/0703
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90610518
  Klíčová slova: anoikonym * dialectology of anoikonyms * dialect * minor place names
  Kód oboru RIV: AI - Jazykověda

  Při zpracování anoikonymického materiálu pro připravovaný Slovník pomístních jmen na Moravě a ve Slezsku jsou využívány metody onomastické i dialektologické. Užitečnost symbiózy obou oborů je ukázána na příkladě metaforických pomístních jmen motivačně spjatých se sémantickým okruhem názvů hudebních nástrojů (basa, buben) a metaforických jmen náležících do tohoto okuhu jen zdánlivě (housle).

  When processing the anoikonymic material for the forthcoming Dictionary of Moravian and Silesian anoikonyms, both the onomastical and dialectological methods have been used. The symbiosis of both disciplines and its usefulness has been demonstrated on the example of metaphoric anoikonyms which are, as far as their motivation is concerned, connected with the semantic field of the names of musical instruments (basa 'contrabass', buben 'drum'), and with the metaphorical names which fall within this spere only apparently (housle 'violin').
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0185776