Počet záznamů: 1

In margine lexikografického zpracování pomístních jmen na Moravě a ve Slezsku

 1. 1.
  0343258 - UJC-A 2011 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Šipková, Milena
  In margine lexikografického zpracování pomístních jmen na Moravě a ve Slezsku.
  [In margine of the lexicographic processing of aniokonyms in Moravia and Silesia.]
  Teoretické a komunikační aspekty proprií. Brno: Masarykova univerzita, 2009 - (Harvalík, M.; Minářová, E.; Tušková, J.), s. 267-272. ISBN 978-80-210-5102-7
  Grant CEP: GA ČR GA405/08/0703
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90610518
  Klíčová slova: anoikonym * dictionary * dialect * Czech Linguistic Atlas * minor place names
  Kód oboru RIV: AI - Jazykověda

  V souvislosti s hlubokou nářeční diferencovaností Moravy a Slezska autorka poukazuje na problémy respektování nářečních variant pomístných jmen a míry jejich lemmatizace v připravovaném Slovníku pomístních jmen na Moravě a ve Slezsku.

  In connection with the deep dialectal differentiation of Moravia and Silesia, the author draws attention to the problems of local variants of anoikonyms and the degree of their lemmatization in the prepared Dictionary of Moravian and Silesian Anoikonyms.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0185775