Počet záznamů: 1

Astronomie v rudolfínské době

 1. 1.
  0343248 - ASU-R 2011 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Hadrava, Petr - Hadravová, Alena
  Astronomie v rudolfínské době.
  [Astronomy in the Rudolphine period.]
  Historie - Otázky - Problémy. Roč. 1, č. 1 (2009), s. 89-94 ISSN 1804-1132
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10030501; CEZ:AV0Z80630520
  Klíčová slova: early modern astronomy * heliocentrism * harmony of spheres * Rudolphine period
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny

  Příspěvek stručně shrnuje osobnosti které se na dvoře Rudolfa II. zabývaly astronomií. Pozornost je věnována pojmu harmonie spojujícímu Keplerovu astronomii a Harantovu hudbu. Srov. www.ff.cuni.cz/FF-8164.html.

  Personalities dealing with astronomy on the court of Rudolph II are briefly reviewed. A particular attention is devoted to the concept of harmony joining the Kepler's astronomy and Harant's music. Cf. www.ff.cuni.cz/FF-8164.html.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0185767