Počet záznamů: 1

Význam kyseliny fytové ve výživě zvířat a lidí

 1. 1.
  0343226 - UZFG-Y 2011 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Marounek, Milan
  Význam kyseliny fytové ve výživě zvířat a lidí.
  [Importance of phytic acid in animal and human nutrition.]
  Přírodní látky a jejich biologická ektivita. Vol. 2. Praha: Karolinum, 2010 - (Opletal, L.; Skřivanová, E.), s. 175-202. ISBN 978-80-246-1801-2
  Grant CEP: GA ČR GA523/07/0673
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50450515
  Klíčová slova: phytic acid * phosphorus * digestive tract
  Kód oboru RIV: GH - Výživa hospodářských zvířat

  Kyselina fytová je hlavní forma fosforu v semenech rostlin. Využití fytátového fosforu je nízké u zvířat s jednoduchým žaludkem a vysoké u přežvýkavců. Z toho důvodu se krmné směsi pro drůbež a prasata běžně doplňují o mikrobiální fytasu. Ve výživě lidí přijímajících smíšenou stravu je její přítomnost v potravě spíše prospěšná než škodlivá.

  Phytic acid is the main compound of phosphorus in seeds of plants. The availability of phytate phosphorus is low in monogastric animals and high in ruminants. Therefore, feed mixtures for poultry and pigs are often supplemented with microbial phytase. In humans consuming mixed food the presence of phytic acid in diets is beneficial, rather than harmful.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0185749