Počet záznamů: 1

História pentagonýlnych teselácií

  1. 1.
    0343149 - MU-W 2011 RIV CZ slo C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
    Ilucová, Lucia
    História pentagonýlnych teselácií.
    [History of pentagonal tessellations.]
    Historie matematiky. Praha: Matfyzpress, 2009 - (Bečvář, J.; Bečvářová, M.), s. 128-133. ISBN 978-80-7378-092-0.
    [Historie matematiky. Mezinárodní konference /30./. Jevíčko (CZ), 21.08.2009-25.08.2009]
    Grant CEP: GA AV ČR(CZ) IAA100110502
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10190503
    Klíčová slova: pentagonal (monohedral) tessellation * type of pentagon * M. Rice
    Kód oboru RIV: BA - Obecná matematika

    Je známé, že libovolný trojúhelník a libovolný čtyřúhelník pokrývá rovinu. Článek pojednává o tom, zda další konvexní mnohoúhelníky a kolik různých pětiúhelníků vytváří monoedrální teselaci.

    It is known that each triangle and each quadrilateral can tessellate the plane. Which other convex polygons also tessellate and how many different convex pentagons can be used to create monohedral tessellations are discussed in the article.
    Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0185691